Podsumowanie projektu "Aktywizacja kobiet 50+ sołectwa Lesznowola"Podsumowanie projektu "Aktywizacja kobiet 50+ sołectwa Lesznowola" realizowanego w ramach konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka" prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom projektu za zaufanie i zaangażowanie w realizację projektu "Aktywizacja kobiet 50+ sołectwa Lesznowola". Realizacja projektu trwała od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Uczestniczyło prawie 30 Pań w wieku powyżej 50 roku życia.
Celem projektu było utworzenie i prowadzenie społecznościowego bloga kobiet sołectwa Lesznowola, który ma słuzyć wymianom doświadczeń kulinarnych, dekoratorskich i florystycznych z wykorzystaniem umiejętności zdobytych na warsztatach przeprowadzonych w ramach projektu. 
Mimo małego zainteresowania samym prowadzeniem bloga, ze względu na barierę informatyczną, Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli oferuje swoją pomoc i zaprasza na kolejne warsztaty od września. Mamy nadzieję, że do tematu wrócimy pełne nowych pomysłów i wakacyjnych inspiracji.

Pokaz kulinarny dla Aktywnych Pań 50+


Warsztaty florystyczne Aktywnych kobiet 50+

Fotorelacja z warsztatów florystycznych, które odbyły się w ramach projektu "Aktywne kobiety 50+ sołectwa Lesznowola" realizowanego w ramach Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka" prowadzonego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.Impreza ostatkowa Aktywnych kobiet 50+ sołectwa Lesznowola

 Impreza ostatkowa odbyła się 12 lutego 2013 roku, Szał ciał !
Kobiety, wino, śpiew... Poniżej fotorelacja
Warsztaty komputerowy w ramach projektu "Aktywizacja kobiet 50+"

Drogie Panie,
Pamiętajcie, że sukces osiągniecie tylko systematyczną pracą. Warsztaty komputerowe, które realizujemy w ramach projektu "Aktywizacja kobiet 50+ sołectwa Lesznowola" realizowanego w ramach Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka" prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.


Realizacja projektu "Aktywizacja kobiet 50+ sołectwa Lesznowola"


Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przystąpiła do konkursu grantowego” Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Obecnie biblioteka realizuje projekt adresowany do kobiet powyżej 50 roku życia pt” Aktywne kobiety 50+” . Działania przedstawione w projekcie są podejmowane w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Koło Gospodyń Wiejskich, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych.

Kapitał na przyszłość


W dniu 10 listopada 2012 roku w ramach V edycji projektu systemowego „Kapitał na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1 w ramach działań środowiskowych, które mają na celu integrację społeczną, w świetlicy przy Kaplicy w Lesznowoli odbyły się otwarte warsztaty z dekoracji stołu wigilijnego. Beneficjenci projektu oraz mieszkańcy sołectwa Lesznowola zobaczyli pokaz dekoracji z okazji Świąt Bożego Narodzenia w nowoczesnym i tradycyjnym ujęciu oraz: 1. Wianek adwentowy
2. Wianek bożonarodzeniowy na drzwi,
3. Dekoracja stołu wigilijnego,
4. Stroik świąteczny,
5. Dekoracja choinki,
6. Girlanda.
7. Warsztaty z kręcenia wianków z siana.