Realizacja projektu "Aktywizacja kobiet 50+ sołectwa Lesznowola"


Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przystąpiła do konkursu grantowego” Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Obecnie biblioteka realizuje projekt adresowany do kobiet powyżej 50 roku życia pt” Aktywne kobiety 50+” . Działania przedstawione w projekcie są podejmowane w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Koło Gospodyń Wiejskich, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz